Klávesové nástroje - klavíry

Klavír je strunný hudební nástroj klávesový. Je sice složitý a náročný, ale velmi rozšířený a oblíbený. Je nepostradatelný na koncertním pódiu, při domácím muzicírování i v hudebním školství.Existuje spousta skladeb pro klavír pro hráče každé pokročilosti a každého stylu - od klasické hudby až po rockovou. I děti, které jsou na svůj věk malé, mohou čerpat hluboké uspokojení, a tedy i motivaci ze zvuků, jež dokážou vyloudit na tak mocném nástroji. 

Vyučující:

  • Iva Kosová
  • Lenka Květáková
  • Hana Tomšů
  • Jan Prokop

 

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO národní soutěže ZUŠ

ve hře na klavír

14. - 17.4.2011, Praha

 

 Klavíristka Renée Bernatíková získala 3.místo.

 

Blahopřejeme Renée a její paní učitelce Ivě Kosové.

 

 

 

 

KRAJSKÉ KOLO národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

24.3.2011, Kroměříž 

 

Klavíristka  Renée Bernatíková  získala

 
1. místo 
 

s postupem do celostátního kola v Praze

a titul

 
ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE
 

s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 

Blahopřejeme Renée a její paní učitelce Ivě Kosové.

 

 

 

Výsledky okresního kola národní soutěže

ve hře na klavír - 9. a 10.2. 2011

 

Renée Bernatíková - 1. místo + zvláštní ocenění za umělecký dojem,

                                                      postup do krajského kola (p.uč.I.Kosová)

Radim  Botek            - 1. místo            (p.uč. I.Kosová)

Anna  Kučerová          - 3. místo             (p.uč.L.Květáková)

Kateřina Holubová      - 3. místo             (p.uč.I.Kosová)

Ivona Hiršová              - 3. místo             (p.uč.L.Květáková)

Karolína Šulcová         - čestné uznání   (p.uč.I.Kosová)

Gabriela Šímová         - čestné uznání    (p.uč.I.Kosová)

 

.............................................................................................................................

Školní kolo národní soutěže ve hře na klavír - 26.1.2011

 
Soutěže se zúčastnilo 17 klavíristů od 7 do 18ti let ze tříd pí učitelek Ivy Kosové a Lenky Květákové. Soutěžící se umístili takto:
 0. kat.     Daniel  Verbík                    1. místo
  I. kat.     Anna  Kučerová                 1. místo       (postup do OK)
               Karolína  Šulcová               1. místo       (postup do OK)
 II. kat.     Lucie  Bergerová                2. místo
               Tereza Hladilová                 2. místo
                Kateřina  Holubová            1. místo       (postup do OK)
                Anežka  Hubníková            2. místo
                Simona  Chovancová         2. místo 
                Milada  Stuchlíková            1. místo 
 III. kat.     Martina  Adamčíková          2. místo
                Renée   Bernatíková           1. místo      (postup do OK)
 IV. kat.    Svyatoslav  Latyk                2. místo 
                Gabriela  Šímová                1. místo       (postup do OK)
  V. kat.    Tereza  Horňáková             2. místo
 VI. kat.    Ivona  Hiršová                     1. místo       (postup do OK)
VIII. kat.    Radim  Botek                      1. místo       (postup do OK)
  
Gratulujeme všem účastníkům k hezkým výkonům v soutěži a postupujícím přejeme
hodně štěstí v okresním kole soutěže, které se bude konat  9. - 10. února 
v naší škole - ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla. 
   
Klávesové nástroje - klavíryKlávesové nástroje - klavíry

 

 

 O prázdninách byly na klavírních kurzech

v Zábřehu na Moravě

paní učitelky Iva Kosová a Lenka Květáková

s žákyní Renée Bernatíkovou.

 

 

Renka s vyučujícím lektorem Ondřejem Hubáčkem


S paní učitelkou Lenkou Květákovou před zábřežským zámkem

 


Ředitel kurzů Martin Hroch a klavíristé na závěrečném koncertě 

Před zábřežskou hudebkou

Jan Eskymo Welzl, polárník a cestovatel

Renka v muzeu Jana Eskymo Welzla

Večírek účastníků kurzů