Přípravné oddělení

 

ZÁPIS

do hudebního oboru

 

od 6. 6. do 10.6. 2011

13.00 – 17.00 hodin

 

Nabízíme výuku těchto nástrojů:

 

akordeon, bicí, cimbál, flétny zobcové  i příčné, hoboj, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, saxofon, trubka, tuba, viola, zpěv

 

 

Přivítáme i zájemce o zpěv v pěveckém sboru „Zpěváček“ pro děti od 5 do 8 let a ve sboru „HeXaM“ od 9 let.

 

Přípravná hudební výchova

Je určena začínajícím hudebníkům. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí.
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí, kdy jsou děti seznámeny se základy hudební nauky a jejich rytmické i intonační schopnosti se rozvíjejí.

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku. Samotné přijetí do 1.ročníku je - kromě určitého talentu a píle každého dítěte - podmíněno také kapacitními možnostmi školy na jednotlivé nástroje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. pololetí - PHV : úterý, 13.05 - 13.50

                 PHV : úterý, 13.55 - 14.40

                 pondělní hodina - společná ve sboru Zpěváček, 15.45 - 16.30

Od února 2011 je povinná pouze úterní hodina. Přesto uvítám, jestliže děti budou dál chodit do Zpěváčku, čeká je vystoupení.

V lednu rodiče informuji o tom, ke komu je jejich dítě zařazeno na nástroj. Rodiče si mohou s učiteli domluvit rozvrh tak, aby se od 1.2. mohla rozběhnout nástrojová výuka.

Ke studiu je bezpodmínečně nutné mít doma svůj nástroj. Pokud jej chcete kupovat, rádi poradíme.