Hudební tábor

V POHODĚ NA VODĚ 2011

aneb zpráva o táboře příštím 

 

Od začátku měsíce září se připravuje další hudební tábor. Milé táborníky - muzikanty - čeká opět spousta dobré muziky, her a zábavy. Repertoár budeme psát na základě odevzdaných přihlášek, aby si všichni dobře zahráli a zazpívali.

Tábor se bude konat 10. - 17.7. 2011 v Čeložnici u Kyjova. Věková hranice účastníků tábora je od 9 do 15 let. Přihlášku je třeba odevzdat během měsíce listopadu 2011 p.učitelce D.Kaňovské.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 S HUDBOU V SEDLE 2010

aneb zpráva o táboře minulém

Hudební tábor Společnosti přátel ZUŠ R.Firkušného, 11.-18.7.2010 

 

Jak napovídá název, inspirací byli pro letošní tábor koně. Děti se rozdělily do družinek - dostihových stájí jménem Kopýtka, Žluťásci, Černí jezdci a Black Rangers. V těchto sestavách soutěžily například ve hrách Trojský kůň a Hudební aktivity nebo závodily na improvizované dostihové dráze. Legenda o patronovi básníků, koníku Pegasovi, děti provázela noční hrou. Nepovšimnuta nezůstala ani dostihová móda - děti si vyrobily po vzoru anglických dam nádherné klobouky a také krásné koňské hlavy. Zajezdily si i na opravdových koních v samotné Čeložnici a na Ranči Nevada u Smraďavky. Od úmorných veder zachránil táborníky bazének rekreačního střediska Relaxx Čeložnice. Stal se svědkem zápolení ve vodním pólu a spousty dalších soutěží. 

Jakou podobu měla na táboře hudba? Hrály se skladby a zpívaly písničky o koních. Dělené i orchestrální zkoušky probíhaly vždy po celé dopoledne a děti nelze než pochválit. Výsledky muzikantské práce předvedou na tradičním Koncertě táborového orchestru na konci měsíce září.

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na zajištění materiálních podmínek tábora včetně učitelů ZUŠ R.Firkušného, kteří připravili tábor po hudební i organizační stránce. Nezbývá než se těšit na další, jubilejní desátý tábor.  

                                                                                               Lenka Hanáčková,

                                                                               Napajedelské noviny 9/2010  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotogalerie:

Odpolední koncert táborového orchestru ZUŠ 30.9.2010

HUDEBNÍ TÁBOR 11. - 18. 7.