Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

Fotografie z akcí viz Fotogalerie.

 

Září

 

 1. 9.   Začátek školního roku

 2. 9.   Informativní schůzka rodičů a dětí PHV v 16.00 hod.

           ( L. Hanáčková )

25.9.    Svatováclavský průvod       (P.Verbík) 

29. 9.   Generálka na koncerty TO (L.Hanáčková)

30. 9.   Koncerty TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro I., II. ZŠ Napajedla a pro

            Speciální a praktickou ZŠ Otrokovice ( 3x  za dopoledne, tělocvična II.

            ZŠ)

            KONCERT TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro veřejnost v 16.00 hod. 
            (L.Hanáčková)

             

Říjen

 

   27.10.    Kladení věnců (E. Hanáčková) ve 14.00 hod.

 

 

Listopad

          

12. - 14. 11.    Festival "Pocta Rudolfu Firkušnému" 
                       spolupráce na organizaci s MěÚ (L.Hanáčková)

 24.11.  ŠK soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje - sál ZUŠ

 24.11.  Besídka pro DPS Kaple       (H.Tomšů)

 26.11.  Besídka pro DD Husova       (I.Kosová) 

 28.11.  Vystoupení u vánočního stromu, Halenkovice  (P.Strašáková)

 29.11.  Besídka pro DPS Kalvárie    (A.Kunert)

 30.11.  Třídní besídka žáků p.učitele Z.Suchánka - Klášterní kaple (v přízemí)

 30.11.  STRAŠIDELNÁ BESÍDKA besídka žáků p.učitelky L.Hanáčkové

          


 

Prosinec

              

 3.12.     Vystoupení u vánočního stromu, Napajedla - v 16.30 hod. (J.Mareček)

 3.12.     Napajedelské klávesy - Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické

                                                   klávesové nástroje - 4.roč. (P.Strašáková)

14.12.    Vánoční besídka Babice (E.Hanáčková))

15. 12.   Vánoční koncert a výstava v Koncertní síni R. Firkušného

                - Klášterní kapli, 17. 00 hod. (D.Kaňovská)

 22.12.   JAZZY CHRISTMAS v Koncertní síni R.Firkušného - Klášterní             

                                                kapli, 17.00 hod. (Z.Suchánek, A.Kunert)

Leden

 

 18.1.        Třídní koncert žáků p.učitelky L.Květákové (Klášterní kaple)

 19., 20.1. Třídní koncerty žáků p.učitelky I.Kosové     (Klášterní kaple)

  23.1.       Koncert Setkání s hudbou - pocta Rudolfu Firkušnému

                                                              (Chrám sv.Bartoloměje)

  26.1.       Školní kolo národní soutěže HO ve hře na klavír - Klášterní kaple       

                          

Únor

 2.2.         Třídní besídka žáků p.učitelky H.Tomšů  (sál ZUŠ)

 7.2.         Školní kolo národní soutěže HO ve hře na akordeon 

                                                                           (Klášterní kaple)

 9.,10.2.   Okresní kolo národní soutěže ve hře na klavír (Klášterní 

                                                                    kaple; L.Hanáčková)    

 25.2.       Školní kolo národní soutěže ve hře  na  housle (Klášterní kaple)                                                                                                                                                                                                                                    

                Projekt ZUŠkolka  /únor - květen/  (L.Hanáčková)

                

                                            

 

Březen

   2. 3.       Školní kolo národní soutěže HO ve hře na kytaru (Klášterní kaple)  

   9. 3.       Třídní besídka žáků p.učitele J.Prokopa  (sál ZUŠ) 

  30. 3.       Setkání učitelů ke Dni učitelů - Klášterní kaple, začátek v 15 hod. 

  31. 3.       Pěvecký koncert  (E.Hanáčková)

                 - Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kaple, 17.00 hod.

               

Duben

18. 4.     Třídní besídka žáků p.učitele J.Marečka

19. 4.     Třídní besídka žáků p.učitele P.Verbíka 

20. 4.     Projekt ZUŠkolka - MŠ Bílovice, MŠ Halenkovice (J.Prokop,

                                            Z.Suchánek, J.Mareček)

27. 4.     VERNISÁŽ A SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60.VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ RF

               - Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple, začátek v 17.00 hod.

 

Květen

 

 2. 5.     Pietní akt k 66. výročí osvobození Napajedel  (E.Hanáčková)

 3. 5.     Projekt ZUŠkolka - MŠ Žlutava, MŠ Napajedla I. (D.Kaňovská, I.Kosová) 

                                         - MŠ Komárov, MŠ Babice (A.Kunert, H.Tomšů, P.Verbík)

                                         - MŠ Pohořelice, MŠ Topolná (L.a E.Hanáčkovy,

                                                                                         P.Strašáková)

 4. 5.     1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA (L.Květáková)

              - Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple, 17. 00 hod.    

10. 5.    Projekt ZUŠkolka - MŠ Spytihněv, MŠ Napajedla II. (L.a E.Hanáčkovy,

                                                                                              P.Strašáková)

10. 5.    Kulturní vystoupení ke Dni matek v ZŠ Babice (E.Hanáčková, A.Kunert,

                                                                                       L.Květáková, J.Prokop) 

11. 5.    3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA (J. Mareček)

17. 5.    Třídní besídka žáků p.učitele Z.Suchánka

24. 5.    Besídka souborů - flétny, keyboardy  (Z.Suchánek, P.Verbík) 

25., 26. 5.       Pořad pro MŠ  (P.Strašáková)

30. 5. - 3. 6.    Postupové zkoušky  (L.Hanáčková)

                

Červen

                   

 5. 6.           PROMENÁDNÍ KONCERT  (Z.Suchánek) 

 6. - 10. 6.   Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného  (L.Hanáčková)

                   - Hudební obor, 13.00 - 17. 00 hod.

 6. - 7. 6.    Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného   (Mgr. E.Sláma)

                   - Výtvarný obor, 15. 00 - 16. 30 hod.

14.6.          Třídní koncert žáků p.učitelky L.Květákové   (Klášterní kaple)

16.6.          Třídní koncert žáků p.učitelky I.Kosové         (Klášterní kaple)   

20.6.          Třídní koncert žáků p.učitelky E.Hanáčkové  (sál ZUŠ) 

27.6.          Slavnostní vyřazení absolventů             

                  Rozloučení s panem učitelem Václavem Maňasem  (I.Kosová)

      

 

Červenec

 

10. - 17. 7.   HUDEBNÍ TÁBOR

 

Srpen